تبلیغات
وب طرفداران رزیدنت اویل You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here. وبلاگ طرفداران رزیدنت اویل - Alex Wesker کیست ؟!؟!؟!؟!
Resident Evil Persian Fans Weblog

بازیهادوستان یه سری مطالب مهم هست که من خودم در گذشته اونا رو خوندم ولی این متن ها خیلی طولانی است مثل همون سرنوشت خانواده ترور یا این یکی من توانایی ترجمه این ها رو به شکل دوباره ندارم برای همین این متون رو کپی می کنم و منبع می زنم

اسپنسر قصد ایجاد یک نژاد برتر از انسان ها را داشت برای همین از میان پروژه ی بچه های وسکر چند نفر را برگزید که لیستی از انان را در زیر گرد اورده ایم !

 Albert Wesker
Alex Wesker
Derek Wesker
Felicia Wesker
 Hans Wesker
Hiro Wesker
Irma Wesker
 Jonah Wesker
Ken Wesker
Laura Wesker
Marco Wesker
Miles Wesker
William Wesker


افرادی را که در بالا نام بردیم جزو پروژه ی Wesker Children بودند ! تقریبا تمامی افراد بالا مرده اند به جز Alex Wesker !!
الکس قوی ترین فرد در میان لیست بالا است این شخص حتی از البرت وسکر هم قوی تر بوده است اما متاسفانه در بازی ها زیاد از او نامی برده نشده است ! الکس یکی از وفادارترین بچه های عضو پروژه ی بالا بوده است که به همین دلیل ازول او را مدیر پروژه های خود کرده است ! گفته میشود الکس در حال کار بر روی یک ویروس مخفی برای ازول بوده است ! همانطور شاید اکثرتان بدانید Wesker Children دارای DNA برتر و قدرت ماورا انسانی بوده اند پس ازول هم برای اینکه خودش را به قدرت جاودانگی برساند الکس وسکر را برمیگزیند تا در جزیره ی در اب های جنوبی به ویروسی دست یابد که او را جاودانه کند اما در حالی که الکس در حال کار بر روی این ویروس بوده است البرت وسکر ازول را میکشد و دیگر از الکس وسکر خبری نمیشود !
بعضی ها معتقدند که او مرده است , افرادی دیگر اعتقاد دارند او دارد ادامه ی کارهای ازول و البرت را پیش میگیرد و در رزیدنت اویل 6 باز میگردد , عده ای دیگر اعتقاد دارند او حافظ شری بیرکن است ولی هیچ کدام از این حرف ها هنوز تایید نشده اند پس نمیتوان نتیجه گیری درست و حسابی در مورد ان کرد !

منبع : شیطان مقیم
آخرین مطالب
   
>